Seminar: Duurzame Inzetbaarheid en NVIA samenwerking met NEN

October 18, 2018

Algemene gegevens

  • Datum: vrijdag 26 oktober 2018
  • Tijdstip: 13:30 – 18:00
  • Locatie: NEN gebouw, Vlinderweg 6, 2623 AX Delft
  • Prijs: Voor leden van de NVIA is deze bijeenkomst gratis. Voor niet-leden en leden met een NVIA basisprogramma, bedragen de kosten € 125,- (excl. btw). In deze kosten zitten ook het bewijs van deelname inbegrepen dat men na deelname krijgt toegezonden. Er worden administratiekosten in rekening gebracht als u zich aanmeldt en u zich na 26 oktober afmeldt of niet verschijnt.

Duurzame inzetbaarheid en de rol van de Inkomensadviseur

Diverse sprekers en NVIA- leden vertellen tijdens dit seminar over hun ervaringen en oplossingen hoe zij werkgevers informeren en concreet adviseren over Duurzame Inzetbaarheid. Er wordt vooral gebruik gemaakt van voorbeelden van praktisch toepasbare middelen. Daarnaast is er een interactief gedeelte over hoe Duurzame Inzetbaarheid toepasbaar kan zijn voor MKB werkgever en werkgevers met een eigen HR afdeling.

Een verantwoord beleid inzake duurzame inzetbaarheid – zowel vanuit het perspectief van de werkgever als vanuit het perspectief van de werknemer- vraagt in de optiek van de Nederlandse Vereniging van Inkomensadviseurs (NVIA) om een holistische visie en aanpak. De inkomensadviseur kan daarin een cruciale rol vervullen.

Hij is als geen ander in staat om de werkgever bij te staan bij de regievoering over de gezondheid van zijn/haar werknemers, maar in breder perspectief ook bij het beheersen van financiële risico’s. Onderwerpen die dan ook ter sprake komen zijn het risico van arbeidsongeschikte medewerkers en de samenhangende onderwerpen: Verzuim, Ziektewet, WGA ERD en WIA.

Nog te vaak wordt het thema van duurzame inzetbaarheid tot het domein van de HR afdeling gerekend, terwijl het ook een bedrijfskundige aanpak betreft, waarover de inkomensadviseur kan, en misschien wel, moet adviseren.

Benieuwd naar welke waardevolle rol u als (inkomens)adviseur kunt vervullen in het kader van Duurzame Inzetbaarheid en hoe u dit concreet handen en voeten kunt geven? Schrijf u dan in: http://nvia.nl/bijeenkomsten/aanmelden/?id=2409