Schat de risico’s op juiste waarde

March 27, 2017

Jos Walraven, Specialist Inkomen & ZorgNEN Erkend Risico Adviseur Duurzame Inzetbaarheid (NEN) Meeùs

Vanaf de invoering van het WAO-gat in 1993 ben ik werkzaam in de verzekeringsbranche. De eerste acht jaren bij inkomensverzekeraars en om vervolgens de overstap te maken naar (een van de rechtsvoorgangers van) Meeùs. Ik ben altijd op gebied van arbeidsrisico’s actief geweest en sinds drie jaar specialist zorg en inkomensrisico’s voor grotere werkgevers.

Schat de risico’s op juiste waarde
Niet elke ondernemer of onderneming is hetzelfde. Mijn rol is om de risico’s helder in kaart te brengen, oplossingen aan te dragen en als adviseur te fungeren in beheersen van deze risico’s. Het hoeft niet altijd een verzekeringsoplossing te zijn. Met een andere werkwijze of aanvullende dienstverlening kunnen risico’s ook prima beheersbaar worden. Pas als het fi nancieel echt een te groot risico is, komt een verzekering in beeld. Ik geef aan hoe een bedrijf de juiste maatregelen kiest en hoe ze die kunnen implementeren. Deze maatregelen kan ik ook begeleiden. Sinds een paar jaar zie ik verbreding in het aandachtsgebied voor arbeidsrisico’s. In het verleden lag de nadruk voornamelijk op reactief omgaan met re-integratie vraagstukken en beperkte inzet van preventie-middelen. Tegenwoordig komen daar ook de sluimerende risico’s van verminderde inzetbaarheid van vaak het belangrijkste kapitaal van de onderneming: de werknemer. Werkgevers krijgen vacatures niet meer ingevuld doordat zij de juiste persoon niet kunnen vinden. Ook begint de relatief lage arbeidsmobiliteit van oudere werknemers tol te eisen in bijvoorbeeld een minder gemotiveerde werknemer.