Praktijkgids ‘Verzekeren kan altijd nog’

July 31, 2017

“Niet verzekeren is misschien wel het beste advies dat je als risicoadviseur kunt geven.” Met deze prikkelende uitspraak van Roland Goldman, algemeen directeur van Mandema & Partners, opent het boek ‘Verzekeren kan altijd nog’. Dit boek helpt verzekeringsadviseurs en hun zakelijke klanten de prioriteit te leggen bij risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement.

Praktijkgids ‘Verzekeren kan altijd nog’ biedt de traditionele verzekeringsadviseur ruggensteun bij de omslag naar risicoadviseur. En het helpt bedrijven zich te realiseren wat zij van hun adviseur op deze gebieden aan toegevoegde waarde mogen verwachten.

“Met dit boek willen we verzekeringsadviseurs en hun zakelijke klanten helpen nóg betere gesprekspartners voor elkaar te zijn”, aldus Erik van de Crommenacker, een van de drie auteurs. Hij heeft op persoonlijke titel aan het boek meegewerkt, maar is in het dagelijks leven commercieel manager Inkomen Relatiebeheer Groot Zakelijk bij Nationale-Nederlanden. “Bedrijven en instellingen verwachten van hun adviseur steeds meer toegevoegde waarde op het gebied van risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement. Verzekeren is dan het sluitstuk van een proces waarin de adviseur vanuit zijn expertise meedenkt over het voorkomen van risico’s en het zo veel mogelijk zeker stellen van de bedrijfscontinuïteit.

Aandacht voor duurzame inzetbaarheid

“Niet helemaal nieuw, maar wel voor het eerst zo uitgebreid in deze context, is de grote nadruk die we – naast bedrijfscontinuïteit – leggen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers”, aldus medeauteur Peter Dona, eigenaar van adviesbureau Dona HR Advies LLP. “Zeker in kenniseconomieën kan het belang van medewerkers voor de continuïteit niet genoeg worden onderstreept. Vandaar dat we ons ook richten op mensen die binnen bedrijven verantwoordelijk zijn voor risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement. Daaronder zeker ook de interne HRM-adviseurs. Het cruciale belang van medewerkers voor de continuïteit leidt tot een bredere scope voor HR-afdelingen. Die kunnen zelf deskundigheid opbouwen, of op dit punt optimaal gebruikmaken van de deskundigheid van hun adviseur. Het is zaak dat alle betrokkenen echt naar de risico’s voor de continuïteit kijken en zich niet met een poliskluitje in het riet laten sturen.”

Beginnen bij strategie en doelstellingen

“Eigenlijk vinden we dat de combinatie risicomanagement en bedrijfscontinuïteitsmanagement een verplicht vak moet zijn binnen iedere bedrijfskundige, bedrijfseconomische en HRM-opleiding”, vat Van de Crommenacker samen. “Daarom halen we in ons boek beide disciplines uit de operationele sfeer en beginnen we bij de strategie en doelstellingen van de organisatie”, vult de derde auteur Siebrand van der Ploeg, partner bij SPJ Financiële & Corporate Communicatie, aan. “Het gaat om het in kaart brengen van de risico’s die het realiseren van de strategie en doelstellingen bedreigen.”

Zo toegankelijk en praktisch mogelijk

Bij de omslag naar de nieuwe wereld kan de adviseur gebruikmaken van steeds meer hulpmiddelen en richtlijnen. Dat zijn ISO 22301, de norm voor bedrijfscontinuïteitsmanagement en ISO 31000 voor risicomanagement. Verder is er de Nederlandse praktijkrichtlijn voor duurzame inzetbaarheid, NPR 6070, als basis van het beroepsprofiel erkend risicoadviseur, waar Van de Crommenacker en Dona beiden bij betrokken zijn. Van der Ploeg: “Dit klinkt allemaal nogal formeel, maar we hebben geprobeerd de theorie zo toegankelijk en praktisch mogelijk te houden. Bovendien laten we aan de hand van veel interviews met mensen uit de praktijk zien hoezeer het onderwerp inmiddels leeft bij bedrijven en adviseurs.” Dit zijn onder andere grote en middelgrote bedrijven als Ahold en Hoppenbrouwers Techniek, organisaties uit de verzekeringswereld als Aon, Van Lanschot Chabot en Meeùs, en adviseurs als IG&H Consulting & Interim en DOOR Financial.

Vijf blokken

Het boek is overzichtelijk opgebouwd uit vijf blokken. Download en/of bekijk de opbouw van het boek.

Bestellen

Het boek ‘Verzekeren kan altijd nog Risicomanagement en bedrijfscontinuïteits-management’ is een uitgave van NEN. De prijs van deze uitgave bedraagt € 49.
U kunt het boek bestellen via www.nen.nl/verzekerenkanaltijdnog .

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, neemt u dan contact op met NEN Industrie & Veiligheid via email: industrieveiligheid@nen.nl, t.a.v. Dick Hortensius.