Normen

Het kwaliteitsniveau van kennis, vaardigheden en competenties van risico-adviseurs is door middel van verschillende partijen vastgelegd in NTA 8595 “Beroepsprofiel erkend risicoadviseur”. De NTA beschrijft het proces en de benodigde competenties voor:

  • integraal inventariseren van de risico’s bij een ondernemer
  • inzicht geven in mogelijke gevolgen in relatie tot zijn bedrijfsdoelstellingen;
  • inzichtelijk maken van kansen en bedreigingen
  • geven van onafhankelijk advies over beheersmaatregelen;
  • ondernemer begeleiden om bewuste keuzes te maken om continuïteit en duurzaamheid van zijn onderneming te waarborgen.

 

Het beroepsprofiel bevat competentie-eisen voor een erkend risicoadviseur. Deze zijn ingedeeld in 3 delen:

  • generieke adviescompetenties inclusief kennis op het gebied van risicomanagement,
  • specifieke competenties op het gebied van bedrijfscontinuïteit
  • specifieke competenties op het gebied van duurzame inzetbaarheid

De competentie-eisen zijn gebaseerd op de volgende normen:

 

Het beroepsprofiel is ontwikkeld door de volgende marktpartijen:
Nationale-Nederlanden, De Goudse, Rabobank, Meeùs Assurantiën, Van Lanschot Chabot, De Keyzer, Van Kampen Groep, EVO, EVO Verzekeringen, NAR, De Oplossing, DNV GL, Avans Plus, Haagse Hogeschool, CS Opleidingen, NIBE-SVV, NEFEB, OVAL en GVRM. NEN heeft het proces gefaciliteerd.

Bovenstaande normen zijn verkrijgbaar bij NEN.