Informatie over examen

Op deze pagina leest u de toelichting op de assessment onderdelen voor ERA certificatie.

 

Onderdelen Assesment
Het assessment bestaat uit drie onderdelen:
1. Multiple-choice toets
2. Rapportage
3. Assessment gesprek

De kandidaat is geslaagd als voor alle drie onderdelen 70% goed is beoordeeld.

 

Toelichting onderdelen
1. Multiple-choice toets
Tijdsduur: de multiple-choice toets duurt maximaal één uur.
De vragen gaan onder meer over risicomanagement, strategieën, bedrijfsdoelstellingen en financiële analyse.

2. Rapportage
Tijdsduur: de beoordeling van de rapportage wordt voorafgaand aan het gesprek beoordeeld en moet daarom minimaal een maand voor het geplande mondelinge assessment ingeleverd worden bij de examenorganisatie.
De kandidaat mag voor een klant opgestelde rapportages indienen. Hij/zij dient wel op het meegestuurde formulier aan te geven welk onderwerp in welke paragraaf en paginanummer te vinden is. Alle betrokkenen bij het certificatieproces hebben een geheimhoudingsverklaring getekend, rapportages worden strikt vertrouwelijk behandeld.

 

Eisen rapportage Business Continuity Management
De kandidaat heeft een duidelijke structuur/inhoudsopgave gehanteerd waarbij in de rapportage een antwoord wordt gegeven op de centrale vraagstelling. De kandidaat heeft een goede managementsamenvatting opgenomen met een centrale vraagstelling, de belangrijkste risico’s en advies. Onderwerpen die terug moeten komen in het rapport:
– Inleiding
– Werkwijze/plan van aanpak
– Beschrijving bedrijf/klant profiel
– Externe analyse
– Financiële analyse
– Risico-analyse risicoprofiel
– Risico oplossingen: Conclusies en aanbevelingen n.a.v. het onderzoek
– Bijlagen

 

Eisen rapportage Duurzame Inzetbaarheid

Onderwerpen die terug moeten komen in de offerte en rapportage:
– Contextbeschrijving van de opdracht en probleem- of vraagstelling opdrachtgever
– Werkwijze van de risico-adviseur om het probleem of vraagstelling op te lossen, en afgesproken resultaat
– Aanpak (projectplan) bestaande uit de voorgestelde aanpak en methodiek (zoals de wijze van onderzoek, informatievergaring, gebruik van vragenlijsten, interviews, etc.) en de planning van het adviestraject
– Rollen en verantwoordelijkheden (sponsor, aanspreekpunt, opdrachtgever, werknemers van opdrachtgever etc.)
– Voor het adviestraject benodigde data en informatie
– Voorwaarden en condities
– Analyse
– Advies
– Implementatie (als advies wordt opgevolgd)

 

Mondelinge assessment
Tijdsduur: het mondelinge assessment duurt maximaal één uur.
Tijdens het mondeling kan de kandidaat een presentatie geven over zichzelf en de rapportage die is ingestuurd. De assessoren zullen verduidelijkende en inhoudelijke vragen stellen. Er wordt onder andere beoordeeld of de kandidaat zijn oordeel kan onderbouwen, relevante gebruikte modellen kan toelichten, technieken, wet- en regelgeving toepast, om kan gaan met conflicterende belangen en effectief kan communiceren.