Erkend Risicoadviseur stappenplan

 1. Sluit aan bij het platform Erkend Risicoadviseur
 2. Bereid u voor op het examen
 3. Behaal het examen en ontvang uw certificaat
 4. Onderhoud uw kennis (PE)
 5. Hercertificering

Toelichting op het stappenplan:

 1. Sluit aan bij het platform Erkend Risicoadviseur
  – Maak een keuze voor de lidmaatschapvorm
  – Naast lid worden als organisatie, is het ook mogelijk om indiviueel lid te worden
  – Lidmaatschap is een vereiste om examen te kunnen doen
 2. Bereid u voor op het examen
  – Het beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur (NTA 8595) beschrijft de benodigde competenties waaraan een risicoadviseur moet voldoen. Het examen is hierop gebaseerd. NTA 8595 is verkrijgbaar bij NEN.
  – Er zijn geen vereisten wat betreft specifieke opleidingen die gevolgd dienen te worden. Met name de ervaring is van belang. Diverse opleidingen worden aangeboden en kunnen als goede basis dienen.
 3. Behaal het examen en ontvang uw certificaat
  – Het examen is belegd bij een aangesloten examenburea
  – Certificering vindt plaats door een certificerende instelling
  – Inschrijven voor het examen kan via het online formulier
 4. Onderhoud uw kennis (PE)
  – Kennis wordt onderhouden door middel van permanente educatie (PE)
  – Bij hercertificering wordt gekeken naar het aantal behaalde PE punten
  – PE punten worden toegekend aan geselcteerde activiteiten
 5. Hercertificering
  – Het persoonscertificaat heeft een geldigheidsduur van 3 jaar
  – Het certificaat wordt verlengd met 3 jaar na het succesvol afleggen van het hercertificeringstraject