Certificatie-instellingen

Het certificeren voor erkend risicoadviseur gebeurt door middel van een beoordeling van het examen door een onafhankelijke deskundige: een certificatie-instelling (CI). Alleen CI’s die een overeenkomst hebben gesloten met NEN mogen deze beoordelingen uitvoeren. Hiermee wordt geborgd dat de CI’s voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld door de schemabeheerder (NEN).

Naam CI: DNV GL
Plaats: Barendrecht, Nederland
Website: www.dnvgl.nl