Certificatie

Risicoadviseurs die bedrijven zekerheid willen bieden over het kwaliteitsniveau en zijn vaardigheden, kunnen zich laten certificeren. Het proces dat doorlopen dient te worden voor het behalen van dit certificaat, staat uitgewerkt in het stappenplan.

Certificering vindt plaats op basis van het beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur. Het bevat een generiek deel over risicomanagement en twee deelprofielen:

  • Bedrijfscontinuïteit
  • Duurzame inzetbaarheid

U kunt zich laten certificeren voor één van de deelprofielen. De eisen van het beroepsprofiel zijn vastgelegd in NTA 8595 en gebaseerd op (internationale) normen.

Na het behalen van het examen, wordt het certificaat afgegeven door certificerende instellingen.

Stappenplan
1. Sluit aan bij het platform Erkend Risicoadviseur
2. Bereid u voor op het examen
3. Behaal het examen en ontvang uw certificaat
4. Onderhoud uw kennis (PE)
5. Hercertificering

Voor toelichting over de stappen, ga naar het stappenplan.

Certificaathouders
Wie hebben reeds het certificaat behaald? Klik hier voor een overzicht van gecertificeerden.