Over erkend risicoadviseur

Erkend risicoadviseur biedt een podium om kennis en kunde te delen op het gebied van risicomanagement, bedrijfscontinuïteit en duurzame inzetbaarheid.

Het platform Erkend risicoadviseur biedt professionals de kans om hun deskundigheid aan te tonen en geeft marktpartijen de mogelijkheid om betrokken te zijn bij dit unieke netwerk.

Ook organisaties die het initiatief steunen en aanverwante diensten leveren, kunnen zich aansluiten. Bijvoorbeeld: intermediairs, arbodiensten, register-accountants, risicoadviseurs, verzekeraars en opleidingsinstituten.

Om bedrijven te helpen vaststellen of de adviseur de juiste kennis, vaardigheden en competenties beschikt, hebben marktpartijen het initiatief genomen om een persoonsgebonden certificering aan te bieden: Erkend Risicoadviseur.

Wie zijn lid van de Erkend risicoadviseur?

Hoe kunt u lid worden?

 

Aanleiding

Uit onderzoek van TNS Nipo is gebleken dat het MKB behoefte heeft aan integraal risicoadvies. Daarbij gaat het niet alleen over de verzekerbare risico’s, maar ook over de niet verzekerbare. Met integrale advisering krijgen ondernemers inzicht in de manier waarop zij beter grip kunnen houden op de continuïteit van hun bedrijf in geval van een calamiteit.

Deze behoefte aan integraal risicoadvies is mede de aanleiding geweest voor vertegenwoordigers van de meeste relevante partijen op het gebied van verzekeren en adviseren over risicoadvies om het beroepsprofiel op te stellen. Zowel tussenpersonen, verzekeraars, belangenorganisaties, opleidingsinstituten en risicoadviseurs zijn hierbij betrokken. NEN heeft dit proces begeleid. Het resultaat is het beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur (NTA 8595).

 

Inschrijven